skip to Main Content

Na Knížecí stolec lze vstupovat pouze o sobotách, nedělích a státních svátcích. Můžou zde vstupovat pouze „opravdoví turisti“, kteří dbají pořádku v přírodě a slušného chování v lese. Vstup je povolen v souladu s výnosem přednosty, jízda jakýmkoliv motorovým vozidlem (jednostopým – dvoustopým) na Knížecí stolec je zakázána. V případě porušení zákazu vjezdu můžete být řešeni podle správního řádu za porušení vstupu a vjezdu do Vojenského újezdu a porušení ustanovení lesního zákona. Auta ponechte na přístupovém parkovišti na Uhlíkově (Záhvozdí – před vstupem do Vojenského újezdu Boletice) a Knížecí stolec zdolejte tak, že uděláte něco pro své zdraví. Na rozhledně Knížecího stolce je uložen ve schránce „sešit návštěv“, kde můžete svůj výkon potvrdit i písemně. Přejeme Vám hezký zážitek a příjemný pocit ze zdolání Knížecího stolce ve Vojenském újezdu Boletice.

Mapa vojenského ujezdu Boletice

Boletice mapa

Rozhledna na Knížecím stolci

Knížecí stolec_3Boletice  Masiv Knížecího Stolce

Zdroj: wikipedia

Back To Top